"Real time inzicht in uw datacenter BV"

Monitoren is cruciaal!

De performance is nog nooit zó belangrijk geweest aangezien klanten steeds hogere eisen stellen en Up Time key is voor organisaties. U moet kunnen beschikken over real time data die uiterst betrouwbaar is. Dat klinkt logisch echter laat de werkelijkheid vaak te wensen over.

Het datacenter van vandaag moet een strak georganiseerde en geoliede machine zijn. Klantvragen moeten per direct kunnen worden beantwoord en alle betrokkenen - ieder op zijn eigen vlak - moeten over informatie beschikken om beslissingen te kunnen nemen.

Hierbij draait het niet alleen meer om de faciliterende techniek, nee het gaat vooral over het sturen op energieverbruik, de facturatie en capaciteitsplanning binnen het DataCenter.

Maar hoe?

Alle componenten binnen de infrastructuur zoals Zaalverdelers, UPS, Airco en Brandmeld  leveren data. Deze gegevens zijn onder te verdelen in ´verbruik´ en ´status´. 
Door alle verbruikscijfers te verzamelen en te vertalen naar bruikbare maar vooral leesbare en visuele data ontstaat er inzicht.

Daarnaast is het van groot belang alarm meldingen -  status -  vanuit de infrastructuur voorzien van de juiste prioriteit te ontvangen en overzichtelijk te kunnen afhandelen. De combinatie van DC WatchDog hard- en software maakt dit mogelijk. Naast de clickable visuele weergave genereert u eenvoudig een rapportage betreffende;

  • De verbruikte- en beschikbare (vrije) capaciteit
  • De efficiency van het DataCenter - EUE - PUE
  • Alle alarmmeldingen vanuit de infrastructuur

De praktijk & implementatie

We inventariseren of alle componenten beschikken over een data output. Deze verbinden we met de DC WatchDog infrastructuur. Zo nodig voegen we  elementen toe zodat we het gewenste inzicht kunnen verkrijgen. Nadat de verbindingen zijn geïnstalleerd stellen we de parameters binnen de software in. Dat doen we in overleg met u en delen onze ervaringen uit de praktijk.

Als laatste testen we het geheel zodat we zeker zijn dat alle alarm meldingen worden geregistreerd. Tevens checken we of de zichtbaar gemaakte data binnen de schermen overeenkomt met de door ons gemeten waardes. We zijn vertrouwd en kennen het klappen van de zweep binnen het DataCenter. Dat stelt ons in staat ervoor te zorgen dat de monitoring installatie compleet wordt aangelegd en er niets over het hoofd wordt gezien.

Daarom IT bases

IT bases is ervaren daar waar het gaat om de ontwikkeling en realisatie van Datacenter en werkplek. Wij ondersteunen u niet alleen maar realiseren ook alle werkzaamheden. In eigen beheer met specialisten die ervaren zijn op dit terrein. Is uw interesse gewekt? Lees dan verder op onze website of nodig ons uit zodat we samen het verschil kunnen maken.

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Cloud Verhuis Service »

Zet u de hardware buiten de deur? IT bases richt uw nieuwe 'huis' in.

Stel direct uw vraag »

Onderhoud & Beheer

Smart cost efficiënt onderhoud

Zonder inzicht geen uitzicht

Meer over de ITbases Infra pakketten