"Apparatuur bijplaatsen......zonder onverwacht down te gaan"

Infra Measurement

Elektrisch- en koelvermogen bepalen samen wat u zich kunt veroorloven in de serverruimte. Echter waar en hoe is het vermogen beschikbaar? Kan ik apparatuur in het serverack bijplaatsen zonder de redundantie te verliezen? Of erger nog over te belasten en onverwacht down te gaan. Lokaal meten geeft inzicht op basis van feiten en voorkomt calamiteiten.

Binnen de infrastructuur van de serverruimte zijn een aantal knooppunten die bepalend zijn voor het gebruik in combinatie met de uptime. Over- of scheve belasting van één van deze knooppunten lijdt in veel gevallen tot een ongewenste situatie. Hier te denken aan het totaal afgenomen vermogen, UPS-vermogen en het beschikbare vermogen op de A- en B-feed van het serverrack.

Infra Measurement | Nieuwe & bestaande omgeving

Het integreren van voldoende meetpunten binnen een omgeving is eenvoudig te realiseren. We kiezen voor een pragmatische aanpak. Dat betekent dat we alleen op de meest cruciale locaties binnen de infrastructuur meten. Vanuit de gegenereerde meetgegevens analyseren we eenvoudig de ‘status’ van de serverruimte. Deze vergelijken we met de behoefte en het design. 

Infra Measurement |Wat meten we?

  • Totaal opgenomen vermogen (IT-load + Facility load)
  • Totaal IT-load
  • Totaal Facility load (waaronder de koelinstallatie)
  • Afgenomen UPS-vermogen en fase verdeling
  • Belasting voeding A van het serverrack
  • Belasting voeding B van het serverrack
  • Bepalen of de installatie voldoende in balans & redundant is
  • Vergelijken dit met het beschikbare (redundante) koel vermogen

 Infra Measurement | Waar meten we? 

We meten centraal in de 19 inch verdeelinrichting onderdeel van onze ‘Compact Server Room’. Deze rusten we deze direct uit met meetapparatuur. Het betreft een beperkte investering. Vanuit de beschikbare data analyseren we het verbruik. De uitkomst geven we weer in de rapportage. Daarbij vermelden we direct de actie- en verbeterpunten. Diensten die deel uitmaken van ons Infra Management programma. 

Ook in bestaande omgevingen is het mogelijk deze voorziening aan te brengen. Na een grondige inventarisatie bespreken we samen de mogelijkheden.

Infra Measurement | Toch een intelligente PDU in het rack?

Omdat we in de verdeelinrichting (de bron) meten is het niet noodzakelijk zogenaamde intelligente PDU’s in de racks te plaatsen. Deze hebben nl. eenzelfde functie (digitaal display en/of uitlezen). Een standaard PDU is écht toereikend. Dat levert een aanzienlijke besparing op.

Infra Measurement | Plannen & toekomst perspectief

Als IT-manager is een lange termijnplanning onontbeerlijk. Weten waar u staat op basis van feiten. Verantwoord apparatuur bij plaatsen of binnen de omgeving verhuizen. Inzicht in het verbruik van de omgeving laat direct zien hoe energiezuinig de installatie als geheel is. Tegenwoordig een groot begrip - MVO. Hoe groener hoe beter en is vaak onderwerp van gesprek.

Infra Measurement is goed te combineren met andere ITbases Onderhoud & Beheer componenten

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Bestaande ruimte aanpassen

Koude- en warme lucht scheiden?

Upgrade Koel- of UPS vermogen?

Chat met onze engineers

Cloud Verhuis Service »

Zet u de hardware buiten de deur? IT bases richt uw nieuwe 'huis' in.

Stel direct uw vraag »