"Aannames sluiten we graag uit"

Infra Monitoring

Over monitoring wordt (te) veel gezegd en geschreven. Veel mogelijkheden, teveel zelfs. Wij selecteerde een doeltreffend systeem exact afgestemd op uw behoefte. Het doet wat het moet doen. Inzicht geven en attenderen. Vroegtijdig en overzichtelijk. Web based & 24/7 realtime.

We verdelen Infra Monitoring onder in meldingen & alarmen. De basis binnen de serverruimte omgeving. Echter alleen het vergaren van veel data is niet doeltreffend. Inzicht bijvoorbeeld visualiseren geeft uitzicht. Met één druk op de knop direct kunnen beoordelen of de melding urgent is. Of geattendeerd worden dat u de redundantie binnen het serverrack dreigt te verliezen. Geen overbodige luxe toch?

Het monitoring dashboard verstrekt alle noodzakelijke informatie overzichtelijk weergegeven die een ongestoorde uptime mogelijk maakt en garandeert. Onze Datacenter Engineer stelt op basis van kengetallen en ervaringscijfers de thresholds - drempelwaardes - in, programmeert en implementeert het dashboard.  Natuurlijk testen we de werking en checken of de meldingen werkelijk via E-mail en SMS binnen komen.

Infra Monitoring | Meldingen & Alarmen

Een melding is pas een alarm wanneer er een adequate actie is vereist. Vanuit actieve apparatuur binnen de serverruimte infrastructuur kunnen meldingen worden gegenereerd. Een melding maakt u attent. Echter een alarm vraagt direct een actie. De prioriteit moet worden vastgesteld en de impact beoordeelt. Met als gevolg het oplossen en toekomstig voorkomen.

Beide managen we samen. Tijdens het contact met onze Service Desk blijkt al snel welke stappen en actie we ondernemen. Alles gericht om ruim van tevoren een eventuele calamiteit voor te zijn. Welke meldingen kunnen we bijvoorbeeld genereren?

 • Temperatuur sensor aan de koude- en warme zijde
  - Temperatuur window is instelbaar – min & max waardes
 • Vochtigheid sensor binnen de serverruimte
 • Lekkage sensor die vocht waarneemt onder bijvoorbeeld de koel unit
 • Meldingen vanuit het UPS & batterij systeem
 • Meldingen vanuit de Koel installatie
 • Meldingen vanuit de Brandmeld- en Blusinstallatie
  - Doormelding naar het centrale paneel gebouw (BMC)
 • Meldingen vanuit het NSA
 • Meldingen vanuit de OSB in de verdeler

Infra Monitoring | History & Report

Nadat het monitoringsysteem is geïmplementeerd en getest heeft u de zekerheid dat niets u meer ontgaat. Year-round-the-clock ontvangt u meldingen vanuit het systeem. Zo bent u vroegtijdig op de hoogte over het functioneren van infrastructurele componenten. 

Naast deze ‘controle’ functie wordt u bijvoorbeeld direct gealarmeerd bij uitval van de netspanning of bij brandalarm. Op basis van een dergelijke melding treedt ook uw interne procedure in werking. Wij stemmen deze graag naadloos op elkaar af. Zo voorkomen we misverstanden.

Alle meldingen vinden we terug in de logfile van het monitoringsysteem. Dat geeft de gelegenheid vast te stellen of een melding zich bijvoorbeeld vaker voordoet. En we kunnen vaststellen welke storing heeft geleid tot een calamiteit. 

De analyse ervan en het leerproces dat hierop volgt is zeer waardevol om dergelijke voorvallen in de toekomst voor te blijven en te voorkomen.

Infra Monitoring is goed te combineren met andere ITbases Onderhoud & Beheer componenten

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Bestaande ruimte aanpassen

Koude- en warme lucht scheiden?

Upgrade Koel- of UPS vermogen?

Chat met onze engineers

Cloud Verhuis Service »

Zet u de hardware buiten de deur? IT bases richt uw nieuwe 'huis' in.

Stel direct uw vraag »