"Ervaren waar wij voor staan"

Missie & Visie

Wij hechten er waarde aan met u te delen op basis waarvan IT bases is gevormd. Onze gebruiken en aanpak helder uiteen gezet. Missie & visie zijn voor ons geen statische teksten, geen moment opnamen. Het is de wijze waarop we dagelijks werken.

Als wij u ontmoeten delen wij graag onze inzichten met u. Door samen te werken - co-create - met IT bases blijft u de ontwikkelingen voor.

Onze Missie....

....het terug brengen van de menselijke factor in de zakelijke-, snel veranderende wereld van ICT, dat is de missie van IT bases.
De I van ICT wordt weer de ‘i’ van informeren. Eerlijk, zonder verborgen agenda’s of onaangename verrassingen achteraf.
De C van ICT staat weer voor communiceren zoals het bedoeld was: luisteren met aandacht, oprecht reageren; tweerichtingsverkeer. De T van ICT is de technologie waarvan we de mogelijkheden kennen en omarmen, zonder deze heilig te verklaren. Veelbelovende technologie krijgt meerwaarde door wat ménsen er mee doen.

Onze Visie....

....is samen te vatten in 1 term: co-creation: sámen creëren. In  ons geval: van computer ruimte tot en met werkplek. Wij onderkennen de praktijkervaring en inzichten van onze klanten. We verbinden deze aan die van ons. Daardoor zijn we vanaf het eerste moment van samenwerken méér dan de som der delen. We brengen rust in een wervelende wereld. We vervangen vluchtig contact door aandacht. Wij houden niets voor ons zelf, maar delen kennis. We werken met respect voor de klant, de producten, voor mens en milieu, voor uw medewerkers en die van ons. De waarde van de klant meten we  bij IT bases niet alleen in geld, maar ook in trouw. Daar bouwen we aan met passie. Wij verkopen geen beloftes voor de toekomst, maar - schaalbare - oplossingen.

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Onderhoud & Beheer

Smart cost efficiënt onderhoud

Zonder inzicht geen uitzicht

Meer over de ITbases Infra pakketten

StressTest Data Center »

Na grondige inventarisa- tie stellen we vast of er verbeterpunten zijn.

Vraag nu GRATIS aan »