"Alles uit een hand......wel zo handig toch!"

Onze kracht

IT bases denkt verder dan de computer ruimte. Qua portfolio, aanpak, missie en visie. We ontwikkelen de werkplek van de medewerker. Én leggen complete -gebouw gebonden- infrastructuren aan.

Onderscheidend in het ontwikkelen, realiseren en beheren van computer ruimtes, datacenters en werkplek. Dat is de waardering die we ontvangen van onze opdrachtgevers. We creëren echt samen - co creation - een stevige basis voor een lange termijn relatie.

Toepassen van schaalbare, uiterst betrouwbare en energie- en kost efficiënte oplossingen die future proof zijn is voor ons een vanzelfsprekendheid. Naast onze gedrevenheid, professionaliteit en creativiteit is onze menselijke benadering bepalend voor het resultaat.

Voorsprong behouden

IT is dynamisch. Non stop en full power in beweging. U wilt niet alleen bij de tijd blijven, maar alert reageren, en - nog beter - er op kunnen anticiperen. Welke ontwikkelingen zijn er voor U van belang? Welke zullen impact hebben op uw business? En hoe maakt u daarvan een vertaalslag naar uw eigen IT environment? Daar zit ónze kracht. Wij volgen ontwikkelingen op de voet, verbinden ze non stop aan uw organisatie- en vertalen ze op maat. Zo gaan - en staan we voor continuïteit, betrouwbaarheid en efficiency.

Samen creëren

Situatie analyse en co-creatie met u als klant. IT bases werkt sámen. Mét U. Co creation noemen we dat. Binnen IT bases zijn de krachten gebundeld van mensen met veel ervaring, dynamische marktkennis en grote creativiteit. Die koppelen we aan die van U. Onze eerste stap is altijd: góed luisteren- en U bevragen op uw wensen, problemen en mogelijkheden. Zo vormen zich de contouren van een oplossing - op maat: één die precies past bij úw organisatie, werkwijze, ambities en budget. Na een scan van de mogelijkheden komen we sámen tot de beste aanpak en producten. Oog voor de lange termijn en loyaliteit liggen als basis onder ons werk. Vandaar: IT bases.

Pragmatische aanpak

IT bases staat aan de bron. Wij zijn zélf installateur van datacenter infrastructuren. Dat heeft een aantal meetbare voordelen. Heel direct zoeken wij voor uw technische uitdagingen haalbare-, en realiseerbare oplossingen. Onze communicatieketen is kort, en daardoor snel en helder. We bewaken zelf het volledige proces, van het eerste overleg, de installatie tot en met de definitieve oplevering. Leidraad bij alles wat we doen, is kwaliteit bereiken binnen uw doelstellingen en middelen.

360° Portfolio

IT bases ontwerpt installaties én installeert alle componenten die betrekking hebben op uw IT environment. We leveren producten, verzorgen aanpassingen in de computer ruimte, en ontwikkelen nieuwe omgevingen. Alle activiteiten worden ondersteund door ons support en service programma.

 

 

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Onderhoud & Beheer

Smart cost efficiënt onderhoud

Zonder inzicht geen uitzicht

Meer over de ITbases Infra pakketten

StressTest Data Center »

Na grondige inventarisa- tie stellen we vast of er verbeterpunten zijn.

Vraag nu GRATIS aan »