"Heldere antwoorden op complexe vragen"

Consultancy

U kunt pas plannen maken en middelen ervoor alloceren op basis van inzicht en duidelijkheid. Vragen als: 'hoe organiseer ik betrouwbaar operationeel beheer?' - 'Is het mogelijk mijn computerruimte en SER’s technisch op één lijn te krijgen?' Dat bevordert immers de Up Time.

U bent gebaat bij heldere antwoorden. Die verkrijgt u alleen door onderzoek dat leidt tot een duidelijke rapportage. Een met heldere conclusies en krachtige-, realistische-, en vooral bruikbare aanbevelingen en advies. Dat kan allemaal op basis van feiten die de IT bases consultant vergaart tijdens inventarisatie en onderzoek. 

De feiten

IT bases weet dat (plotseling) de noodzaak kan ontstaan om het gebruik- of de betrouwbaarheid van de huidige computerruimte nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat door de jaren heen aanpassingen zijn gedaan: er is hardware toegevoegd of verplaatst; er zijn meer dan eens kleine ingrepen uitgevoerd aan de infrastructuur. Onze ervaring leert dat dan vrijwel niemand meer met zekerheid kan vaststellen of de Up Time binnen het datacenter daardoor niet (negatief!) is beïnvloed. Om de uurwerken weer gelijk te zetten, is dan onderzoek nodig. Onderzoek dat antwoorden geeft op vermoedens en knagende vragen.

Gedegen aanpak

Als eerste zal IT bases de vraagstelling vanuit uw organisatie scherp stellen en voor iedereen helder formuleren. Dit doen we door middel van een grondig interview. Hebben we samen het doel vastgesteld, dan starten we. Op locatie onderzoeken we de installaties en werken samen met uw medewerkers om procedures helder te krijgen. De praktijk heeft ons geleerd dat het lastig is onafhankelijk onderzoek te doen wanneer je zelf deel uit maakt van het gebruikersteam. Vergelijk het met de verwarrende routebeschrijving die je weleens krijgt van mensen die al jaren ergens wonen: ze vergeten die ene zijstraat te benoemen. IT bases komt binnen met een frisse-, scherpe, maar toch ervaren blik. En is vanzelfsprekend onafhankelijk en onbevooroordeeld. 

De uitkomst

Na een gedegen voorbereiding voeren we 'veldonderzoek' uit bij uw bedrijf en evalueren we de uitkomsten met u. We leggen duidelijk uit op basis van welke feiten we conclusies hebben getrokken. Aan de hand van de output adviseert IT bases u hoe u de situatie kunnen verbeteren. Een plan van aanpak- inclusief een eerste raming van mogelijke investeringen- maakt deel uit van het rapport.

IT bases teamwork

De consultant van IT bases is een praktijk man, maar schroomt niet specialistische praktijkcollega's in te schakelen, wanneer dat helpt om een nóg betere diagnose te stellen. Een goed voorbeeld is het werkelijk meten van waardes binnen de infrastructuur. Dan kan hij een beroep doen op zijn IT bases team. Een collega monteur gaat ter plaatse en voert de opgedragen werkzaamheden uit. Alle zo verkregen gegevens voegen we samen binnen het onderzoek. IT bases Teamwork.

Opdrachtgevers

Kant-en-Klare Serverruimtes

Bewezen technologie exact afgestemd op uw toepassing

Specificatie & Offerte

Bestaande ruimte aanpassen

Koude- en warme lucht scheiden?

Upgrade Koel- of UPS vermogen?

Chat met onze engineers

StressTest Data Center »

Na grondige inventarisa- tie stellen we vast of er verbeterpunten zijn.

Vraag nu GRATIS aan »